Verzamel zo veel mogelijk bewijzen van een nakend gevaar!

Ingevolge hevige windstoten helt een populier op uw eigendom gevaarlijk over. Hij is gedeeltelijk ontworteld en dreigt op de woning van de buurman te vallen. In dat geval kunt u best beroep doen op een expert en/of een gespecialiseerde firma. Als die van oordeel zijn dat de boom zo snel mogelijk geveld moet worden omdat hij een nakend gevaar vormt, dan kunt u natuurlijk het nodige laten doen. Zorg dan wel voor voldoende bewijzen door foto’s te nemen en het verslag van de expert achter de hand te houden.

Dit hebt u immers nodig om het schadegeval bij de maatschappij van uw brandverzekering aan te geven. Eventueel kunt u de maatschappij vooraf inlichten zodat ze zelf het hoogdringende karakter kunnen vaststellen en een voorafgaandelijk akkoord kunnen geven. Zonder een goed dossier loopt u immers het risico dat uw verzekeringsonderneming uw schadegeval niet wil aanvaarden.